Kan ik subsidie krijgen om asbest te verwijderen?

Wij kunnen voor u de aanvragen regelen.

 

 

-  Landelijke subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

 Voor de verwijdering van asbestdaken komt per 1 januari 2016 de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Voor de subsidieregeling is in 2016 € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond).

 

 

-  Provinciale subsidieregeling verwijdering asbest voor agrariërs.

In een aantal provincies kunnen agrariërs of eigenaars van voormalige agrarische gebouwen, gebruik maken van de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop. Deze subsidie mag U in de meeste gevallen stapelen met de landelijke subsidie. De meeste asbestdaken (75%) zijn van agrarische bedrijven. Agrariërs die in aanmerking komen voor de subsidie moeten asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen. De regeling loopt tot 1 oktober 2016. De regel = wie het eerst komt ......die het eerst maalt. En OP = OP

 

 

-  Fiscale regeling voor plaatsen zonnepanelen en asbestsanering.

Wilt u uw stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij maken en zonnepanelen plaatsen? Dan kunt u als bedrijf voor de zonnepanelen gebruikmaken van de  fiscale regelingen VAMIL, MIA, EIA, KIA

 

 

 

 -  BTW  terug vragen op plaatsing van zonnepanelen.

Voor het plaatsen van zonnepanelen, kunt U de btw (21%) terug vragen . Dat geld ook voor particulieren en eigenaren van voormalige agrarische gebouwen en uiteraard agrarische ondernemers.

 

 Investeringen in 2016 met betrekking tot het vervangen van  asbesthoudende daken, dakgoten of gevels eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen kunnen helaas niet meer gemeld worden voor MIA\Vamil.