Asbestverwijdering


Het is geen wonder, dat veel aannemers, gemeenten, vastgoedeigenaren, zakelijke dienstverleners en de industrie experts inschakelen als er zich vragen of problemen voordoen met asbesthoudende materialen.

 

Asbestinventarisatie

Wanneer u van plan bent om te gaan slopen, verbouwen of renoveren dan bent u in de meeste gevallen verplicht om een sloopmelding in te dienen bij uw gemeente. De gemeente zal u vragen om een asbestinventarisatierapport. Vaak heeft u al een vermoeden of er daadwerkelijk asbest aanwezig is in uw woning, schuur, bedrijfspand, garage etc. Dan is de eerste stap de aanvraag van een asbestinventarisatie. Een professioneel gecertificeerd bedrijf (SC540) verzorgt deze. Wij kunnen voor u de aanvraag regelen. U ontvangt dan het rapport via de e-mail of desgewenst via de post. Dit is de eerste stap naar het verwijderen van asbest.

Sloopmelding of omgevingsvergunning

Wanneer u asbest laat verwijderen is er in alle gevallen een sloopmelding of omgevingsvergunning van de gemeente nodig. Deze kunt u tegenwoordig aanvragen via het omgevingsloket. U dient hierbij altijd de asbestinventarisatie digitaal aan te leveren en aan te geven dat het om asbest verwijdering gaat. In het nieuwe bouwbesluit is bepaald dat een sloopmelding na maximaal vier weken en minimaal 5 werkdagen afgegeven wordt. Een vergunning kan langer duren maar is in de meeste gevallen voor de asbestsanering niet nodig.

Wanneer u dit wenst dan verzorgen wij graag voor u deze aanvraag. U hebt er dan zelf geen omkijken meer naar. Wij houden in de gaten of de gemeente de vergunning / melding afgegeven heeft en kijken ook naar de bezwaartermijn. In overleg kunnen we dan de asbestsanering in onze planning opnemen.

Asbestsanering

Voor de daadwerkelijke sanering moet de omgevingsvergunning of sloopmelding bij ons binnen zijn. De bezwaartermijn is verstreken of er mag in overleg met de gemeente (dit vragen wij na) in de bezwaartermijn gesaneerd worden.

De sanering wordt door ons aangemeld bij de gemeente, certificerende instelling SGS Intron en de arbeidsinspectie. Dit moet minimaal twee werkdagen van te voren te gebeuren.

 

 

 

De locatie waar het asbest verwijderd wordt dient veegschoon en opgeruimd te zijn. Begroeiing rondom laag zodat er geen stukjes asbest verborgen kunnen achterblijven. Dit geldt voor uw schuur, woning, garage, cv ruimte etc. In alle gevallen wordt er veel met plastic gewerkt om de locatie na sanering schoon te kunnen opleveren. Soms gebruiken wij een verreiker of shovel.

Wij verwijderen snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs asbest golfplaten, gevelbeplating, dakgoten, kachelpijpen en andere dakbeplating.

Na asbest verwijdering wordt de locatie door een gecerticeerd laboratorium visueel geïnspecteerd en vrijgegeven. De stortbon van het asbest en de vrijgave wordt in een later stadium door ons verstrekt en zo nodig verzonden aan de gemeente.

Ook binnen saneringen, het inpandig verwijderen van asbest, worden door ons vakkundig uitgevoerd. Ook risicoklasse 3 saneringen met zogenaamd hoog risico. U kunt bij binnen saneringen denken aan asbestschoorsteenpijpen, asbest vloerzeil, asbestdakbeschot, asbestkit, asbestlijmlagen, asbestplaatmateriaal, asbestplafonds, asbestvensterbanken etc.

Bij een binnen sanering wordt er een zogenaamd containment opgebouwd. Er wordt als het ware een "tent" over het te saneren materiaal heen geplaatst. Daarbij wordt al het eventueel vrijgekomen asbest tijdens het saneren als het ware opgevangen. De ruimtes worden op onderdruk gebracht met professionele machines. De asbest verwijdering vindt zo op een veilige manier plaats.

Na saneren vindt er altijd een gecertificeerde eindcontrole plaats. Deze eindcontrole is visueel bij een buitensanering en betreft een eindcontrole meting bij binnensaneringen. De concentratie nog aanwezige asbestvezels wordt hierbij gecontroleerd en gespiegeld aan de norm NEN2990.

Veiligheid en professionaliteit staan bij onze asbest verwijdering hoog in het vaandel.

 
Wat is asbest
 

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen (silicaten), die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels. Asbest is een natuurlijk product. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid-Amerika, Rusland en Canada. Er is een aantal verschillende asbestmineralen. Asbestvezels zijn te verdelen in twee hoofdgroepen:

  • de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel witte asbest)
  • de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauwe asbest), amosiet (bruine asbest), anthophylliet, tremoliet en actinoliet.


Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het asbest behoort. Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan nog zekerheid geven.

Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat zij niet met het blote oog waar te nemen zijn.

De stad Asbest in Rusland is vernoemd naar dit natuurlijke product c.q. verzamelnaam voor deze mineralen.

Asbest is vanwege zijn unieke eigenschappen jarenlang verwerkt in een groot aantal producten, denk bijvoorbeeld aan isolatiemateriaal, kachels of golfplaten. Naast slijtvast, brandwerend en isolerend was asbest een goedkoop product, met achteraf gezien maar 1 nadeel...schade voor mens en milieu.